Card say kitni bar transaction kar sak ty hy 1 months my

Card say kitni bar transaction kar sak ty hy